watertappuntVanaf 23 september 2020 − Nationale Kraanwaterdag − kunnen scholen hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Scholen hebben hiervoor tot en met 14 oktober 2020 de tijd. Uiterlijk op 4 november 2020 wordt de uitslag van de toekenning van de subsidie gecommuniceerd naar scholen.

Bij deze subsidieregeling krijgt een school 75% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van in totaal €2.000,- per schoollocatie. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van de school, ouders en ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie bij het maken van keuzes.

De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Jongeren op Gezond Gewicht en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij. Zo maken we Nederland gezonder.

Meer informatie en de voorwaarden vind je op gezondeschool.nl.

  • Drinkwater