Provincie: Heel Nederland
Thema's:
  • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
  • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
Basisonderwijs: Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Houd je je spreekbeurt over water? Dan kun je op deze website meer informatie vinden. Maar je kunt ook eens kijken op de website van je eigen waterschap of drinkwaterbedrijf.

Spreekbeurt over water

  • Drinkwater
  • Waterhuishouding

Educatief aanbod