lesmateriaal klimaatadaptatieRuim dertig wereldleiders beloofden deze week dat ze werk gaan maken van het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat, ook wel klimaatadaptatie genoemd. Daarmee moet onze leefwereld beter bestand worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regenval, toenemende droogte en hitte. De wereldleiders deden hun belofte tijdens een internationale online top over klimaatadaptatie die Nederland organiseerde.

Wereldwijde agenda voor klimaatadaptatie

De top was een initiatief van minister Van Nieuwenhuizen. Onder de deelnemers waren internationale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds. Ook vertegenwoordigers van verschillende landen namen deel, waaronder de nieuwe Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Volgens minister Van Nieuwenhuizen heeft de top veel concrete plannen opgeleverd om de wereld weerbaarder te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Om de initiatieven te betalen werden ook miljarden dollars beschikbaar gesteld.

Beschikbaar lesmateriaal 

Klimaatadaptatie is niet alleen een onderwerp voor regeringsleiders. Ook bij jou in de klas kun je er aandacht aan besteden. Er zijn verschillende lesmaterialen beschikbaar die aan leerlingen laten zien wat het veranderende klimaat betekent voor hun eigen leefomgeving én wat ze zelf kunnen doen om hun eigen omgeving bestand te maken tegen hitte, droogte en hoosbuien.

Bekijk het educatieve aanbod over klimaatadaptatie