Watereducatie - Hét platform voor water en onderwijs

  • Provincie: Heel Nederland
  • Basisonderwijs: Groep 6, Groep 7, Groep 8

Water & Klimaat in jouw straat leert leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het klimaat verandert: het gaat harder regenen, we krijgen vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen moet zijn steentje bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.

Doelgroep

Het lespakket over water- en klimaatadaptatie is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het bestaat uit lesmateriaal wat de docent zelf kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8. Alle basisscholen kunnen kosteloos gebruikmaken van het lespakket.

Lesmateriaal downloaden

Het lespakket is gratis te downloaden op www.waterklimaatles.nl.

Educatief aanbod