winnaars jongerenevent klimaat en waterLeerlingen van het Montessori Lyceum in Groningen en leerlingen van het Roelof van Echten College in Hoogeveen vielen deze week in de prijzen tijdens het JongerenEvent Water & Klimaat. Zij bedachten de beste oplossingen om hun eigen woonomgeving bestand te maken tegen klimaatverandering.

Het klimaat verandert

Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe kunnen we dat doen? Dat zochten 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe uit voor een gebied in hun directe omgeving. Ze deden dat in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest.

Aanpak voor Raadhuisplein in Haren

Leerlingen van het Montessori Lyceum in Groningen bedachten hoe het Raadhuisplein in Haren bestand kan worden gemaakt tegen hele warme dagen in de zomer en tegen wateroverlast door zware regenbuien door buffertegels, zonnepanelen, een fontein en veel groen. Een jury bestaande uit bestuurders prees de totaalaanpak van de leerlingen. Als voorzitter van deze jury reikte Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen, de prijs uit aan de leerlingen.

Fietstunnel Hoogeveen

Maar er was ook nog een vakjury, bestaande uit onder andere de jeugdbestuurders van de waterschappen en gemeenteambtenaren. Die keek vooral naar de praktische haalbaarheid van de plannen en hoe vernieuwend die zijn. Zij kwamen met een andere winnaar: het plan voor het aanpassen van een fietstunnel in Hoogeveen, door leerlingen van het Roelof van Echten College in diezelfde stad. Deze leerlingen bedachten een systeem om het overtollige water in de fietstunnel af te voeren en op te slaan, zodat het hergebruikt kan worden door een nabijgelegen tuincentrum.

Ideeƫnboek Klimaatadaptatie

Een selectie van de uitgewerkte plannen van de leerlingen is gebundeld in een boek en overhandigd aan de bestuurders. Het Ideeƫnboek Klimaatadaptatie met de oplossingen die leerlingen hebben bedacht, biedt handvatten en inspiratie bij het klimaatadaptief inrichten of aanpassen van de omgeving.

Bron: IVN

  • Klimaatadaptatie
  • Klimaatverandering