Watereducatie - Hét platform voor water en onderwijs

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Water en natuur
 • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
 • Rioolwaterzuivering en riolering
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Waterkwaliteit en -vervuiling
 • Waterkringloop
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
 • Geschiedenis van water
 • Water internationaal
 • Oceanen
 • Rivieren en oppervlaktewater
 • Watergebruik voor verschillende functies
 • Juridische - economische - organisatiekundig - informatietechnologische en communicatieve aspecten van water
Basisonderwijs: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6
MBO: MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4

Dé website over schoon en voldoende water en waterveiligheid. Wil je weten waar je veilig kunt zwemmen? Hoe je je tuin watervriendelijk maakt of wat je moet doen bij een dreigende overstroming? Dit en meer vind je op onswater.nl. 

www.OnsWater.nl

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
Basisonderwijs: Groep 6, Groep 7, Groep 8
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6
MBO: MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4

Dijken zorgen er in Nederland voor dat ons land droog blijft. Maar wat gebeurt er als het toch misgaat? Weinig Nederlanders zijn zich goed bewust van de functies van onze dijken. Om op een innovatieve en interactieve manier de doelgroep bewust te laten worden van een eventuele overstroming, heeft Waterschap Rivierenland een Augmented Reality applicatie ontwikkeld. Hiermee visualiseer je hoe je eigen omgeving eruit komt te zien als de dijken doorbreken. 

Augmented Reality

Waterschap Rivierenland heeft een Augmented Reality applicatie ontwikkeld om de bewustwording over eventuele overstromingen in Nederland te vergroten. Met de campagne #tothier brengt Waterschap Rivierenland op vernieuwende wijze in beeld wat de gevolgen zijn van een eventuele overstroming. Op basis van je postcode visualiseert de Augmented Reality applicatie in je eigen woonkamer of klas hoe hoog het water komt te staan bij een dijkdoorbraak.

Augmented Reality is een technologie waarbij de bestaande wereld wordt verrijkt met een laag aan digitale informatie. Het is dus niet alleen een plaatje van de hoogte van het water, maar je ziet echt het beeld van je klas met het water tot over de stoelen (of juist niet natuurlijk). Deze app kan een prachtige introductie zijn voor het onderwerp dijken, water bewustzijn en overstromingsgevaar.

De app #tothier is gratis te downloaden in de play store en app store. Zoek op #tothier om de app te vinden. De app is niet op het digibord te gebruiken, wel op telefoon's en tablets. 

 

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Waterkwaliteit en -vervuiling
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid

Bezoek deze website om alles te weten te komen over de waterschappen en het werk dat zij doen: zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

Waterschappen.nl

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6
MBO: MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4

Op Drinkwaterplatform.nl staat de kwaliteit van drinkwater in Nederland centraal.

De website is een initiatief van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en hun branchevereniging.

Drinkwaterplatform.nl

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
Basisonderwijs: Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Houd je je spreekbeurt over water? Dan kun je op deze website meer informatie vinden. Maar je kunt ook eens kijken op de website van je eigen waterschap of drinkwaterbedrijf.

Spreekbeurt over water