Provincie: Heel Nederland
Thema's:
  • Klimaatverandering en -adaptatie
  • Waterkwaliteit en -vervuiling
  • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid

Bezoek deze website om alles te weten te komen over de waterschappen en het werk dat zij doen: zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

Waterschappen.nl

  • Waterhuishouding
  • Waterkwaliteit en -vervuiling
  • Klimaatadaptatie

Educatief aanbod