Les je dorst
Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
Basisonderwijs: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Les je dorst is het educatieplatform voor de basisschool van verschillende drinkwaterbedrijven. Les je dorst informeert basisschoolleerlingen over de oorsprong van kraanwater, de wijze waarop het wordt gemaakt en op welke manier het naar hun huis wordt getransporteerd. Daarnaast laat het platform leerlingen op hun eigen niveau ontdekken hoe gezond en belangrijk kraanwater is. Les je dorst creërt bewustwording en laat leerlingen beseffen dat drinkbaar water uit de kraan heel logisch is, maar niet vanzelfsprekend.

Als leerlingen het platform doorlopen hebben weten ze:

 • wat kraanwater is en waar het vandaan komt.
 • hoe het waterzuiveringsproces in elkaar steekt.
 • hoe kraanwater in huizen terecht komt.
 • dat kraanwater van groot belang is voor je lichaam.
 • dat kraanwater lekker en gezond is.

Doelgroep

Het educatieplatform Les je dorst bevat interactief educatiemateriaal voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8. Kleuters maken op laagdrempelige wijze kennis met kraanwater door kleurplaten en een auditief verhaal. Leerlingen vanaf groep drie gaan aan de slag met het digitale lesmateriaal en proefjes.

Bekijk de lesmodule

Ga naar Lesjedorst.nl

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Water en natuur
 • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Oceanen
 • Visserij
Basisonderwijs: Groep 6, Groep 7, Groep 8
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3

Op de 17 Doelen Wegwijzer reizen kinderen langs de 17 Ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld (ook wel de Sustainable Development Goals genoemd). Leerlingen ontdekken door de interactieve opzet niet alleen meer over de doelen die bijdragen aan een leefbare wereld, maar ook wat ze hiervoor zélf kunnen doen.

Voor elk doel van de Onwikkelingsdoelen is een interactieve les ontwikkeld. Van quiz tot proefje, van ontwerpvraag tot complete verkiezingscampagne, op allerlei manieren worden de doelen nóg meer tot leven geblazen. Doel 6 betreft 'Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen', doel 13 is het stoppen van klimaatverandering, en doel 14 is 'Gezonde oceanen, zeeën en rivieren'.

Sommige lessen zijn grotendeels klassikaal van opzet, andere zijn in groepjes en/of individueel uit te voeren. De vorm en duur van de lessen varieert. In de docentenhandleiding lees je er alles over. De vorm van de lessen draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, onderzoeken en kritisch denken.

Doelgroep

Het lesmateriaal is primair gemaakt voor PO-leerlingen in de bovenbouw, maar ook in de onderbouw van het VO kunnen leerlingen er veel aan hebben. Aan de hand van slides (ontwikkeld voor het digibord maar uiteraard ook gebruiksvriendelijk op laptop of tablet) kunnen kinderen aan de slag, of het nou op school is of vanuit huis.

Naar de lessen

De lessen zijn, inclusief docentenhandleiding, beschikbaar op www.17doelendiejedeelt.nl/digibordlessen.

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Rivieren en oppervlaktewater
Basisonderwijs: Groep 7, Groep 8
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3

Topografie van Nederland biedt leerzame spellen en quizzen voor het onderwijs. Voor kinderen die aardrijkskunde oefenen voor een toets en voor leerkrachten die een leuk lesmateriaal zoeken voor lessen watereducatie op het digibord. Je kunt hier topografie oefenen met de wateren van Nederland (van de Cito lijst), polders en Deltawerken. Of stel je hersenen op de proef met geografische leerspellen over rivieren, klimaatverandering, drinkwater, watermanagement en de effecten van de opwarming van de aarde.

Doelgroep

Dit gratis lesmateriaal over water en mileu is met name geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, en de onderbouw van vmbo, havo, vwo. Alle topografische spelletjes zijn geschikt voor digibord, computer, iPad, Android tablet en mobiel.

Lesmateriaal

De quizzen zijn beschikbaar op topografie-nederland.nl/wateren-oefenen.html.

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Water en natuur
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Waterkringloop
Basisonderwijs: Groep 7, Groep 8

Deze lesmodule voor groep 7/8 van de basisischool behandelt in 6 lessen het thema weer en klimaat. Er wordt opgebouwd van het plaatselijke weer tot de wereldwijde klimaatzones. Aan de hand van verschillende opdrachten leren de leerlingen hier meer over en voeren zelf een klein onderzoek uit naar het weer of een micro-klimaat. Dit onderzoek zetten zij, met behulp van de handvatten in het werkboek, zelf op, waarna ze dit uitvoeren en presenteren aan de klas. De lesmodule is ontwikkeld door Wetenschapsknooppunt Leiden.

Doelgroep

Geschikt voor groep 7/8 van de basisschool.

Lesmodule bestellen

Vraag de lesmodule aan via de website van de Universiteit Leiden.

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
 • Juridische - economische - organisatiekundig - informatietechnologische en communicatieve aspecten van water
Voortgezet onderwijs: Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6
MBO: MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4

Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak geen bekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel.

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden, en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit. De leerlingen leren hoe ze bij het maken van keuzes rekening moeten houden met de hun achterban.

Het lesprogramma duurt 2 lesuren van 45 minuten. We raden aan om de game en les in een blokuur te doen. De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden.

Het is mogelijk een gastdocent van het waterschap uit te nodigen. Hij of zij geeft dan de lessen. Een school kan er ook voor kiezen de lessen zelf te geven. Er is een korte docentenhandleiding.

Doelgroep

De gastles en game zijn geschikt voor bovenbouw vmbo, havo, vwo en het vak burgerschap op het MBO.

Aanmelden en informatie

Scholen kunnen de game en het lespakket gratis aanvragen.  Bij de aanvraag kunt u aangeven of u een gastdocent wil uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag via landelijk formulier: www.waterschappen.nl/democratiegame.