Watereducatie - Hét platform voor water en onderwijs

  • Provincie: Heel Nederland
  • Basisonderwijs: Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Voor kinderen in Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat er altijd schoon water uit de kraan komt. Maar, is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Met het lesmateriaal van Water for Life nemen ze een kijkje bij kinderen in andere delen van de wereld, waar schoon drinkwater niet altijd beschikbaar is.

Het lesmateriaal van Water for Life bestaat uit een gastles, een verdiepende, creatieve les met de groepsleerkracht en een inzamelingsactie, bijvoorbeeld een sponsorloop of knutselmarkt. In de lessen komen verhalen van kinderen over de hele wereld aan bod. Deze kinderen vertellen over hun situatie en over hoe Water for Life hun leven heeft veranderd door toegang tot schoon drinkwater en toiletten te realiseren.

Om de lessenreeks compleet te maken kun je met de school een inzamelingsactie voor Water for Life organiseren. Met 18 euro help je één persoon aan schoon drinkwater. Kun je nagaan hoeveel mensen je zou kunnen helpen met een hele school!

Doelgroep

Het lesmateriaal is geschikt voor groep 6, 7 en 8. Maar omdat een inzamelingsactie vaak schoolbreed wordt georganiseerd, en dit onderwerp ook interessant is voor jongere leerlingen, is er ook een korte les ontwikkeld voor leerlingen van groep 3, 4 en 5. Zo kunnen zij op een creatieve manier ook kennismaken met Water for Life als doel van hun inzamelingsactie.

Bekijk het lesmateriaal

Het lesmateriaal is beschikbaar op waterforlife.nl/educatie.

Educatief aanbod