De waterkwaliteit in Nederland is zorgelijk. Helaas is hier nog geen verandering in te zien ten opzichte van vorig jaar. De noodzaak van een goede waterkwaliteit is groot. Hoe breng je dit onder de aandacht? Wat kunnen we doen om watervervuiling tegen te gaan?

Waterkwaliteit in Nederland

Net als vorig jaar gaat het niet zo goed met de waterkwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland. Meer dan  tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. 1 op de 5 wateren zijn wel van goede kwaliteit. In het onderzoek van dit jaar zijn 10 wateren geselecteerd waar het wel goed mee gaat: De waterparels van Natuur&milieu.nl.

Waterparels

Wat zijn waterparels? Waterparels zijn niet alleen pareltjes vanwege hun schoonheid, maar ook omdat ze in Nederland nog vrij zeldzaam zijn. De partijen achter ‘Vang de Watermonsters 2021’ hopen op een toekomst met vele waterparels en door het hele land. Een situatie waarin het oppervlaktewater schoon is, en wateren die arm zijn in biodiversiteit en met een slechte waterkwaliteit een uitzondering zijn geworden. Ook Li An Phoa, auteur van het boek Drinkbare rivieren heeft een droom: zij liep 18.000 kilometer langs rivieren om ervoor te zorgen dat we weer kunnen drinken uit de Maas. In ongeveer drie generaties tijd zijn die nagenoeg allemaal verdwenen – vervuild en vergiftigd, meldt Phoa. “Wat je niet los kunt zien van de bodem waarop we leven, en flora en fauna die ons omringen. Zouden die in opperbeste staat verkeren, dan geldt dat ook voor de rivieren. En als alles in ­balans is, is er overvloed.” (Sarah-Mie Luyckx, 10 september 2021)

Met het uitlichten van waterparels laat zien dat een goede waterkwaliteit wel mogelijk is. Directeur Programma's van Natuur & Milieu, Rob van Tilburg zegt; “Wij hopen op een toekomst waarin waterparels in Nederland gemeengoed zijn. Dit vraagt om een aanpak van het waterkwaliteitsbeheer waarin alle partijen samenwerken aan het gericht verminderen van de belangrijkste bronnen van vervuiling. Overheden moeten voldoende tijd en geld vrijmaken voor herstel van biodiversiteit. De Rijksoverheid moet nationale regie nemen om waterkwaliteit een prominentere plaats te geven in het beleid om zo een volgende crisis zoals die rond stikstof te voorkomen.”

Eisen voor waterkwaliteit

Een gezonde waterkwaliteit begint bij het aanpakken van de vervuiling. Dit zijn de belangrijkste veroorzakers van watervervuiling:

  • Mest 
  • bestrijdingsmiddelen
  • medicijnresten
  • PFAS

In 2027 moeten de europese eisen op orde zijn. Het zal een enorme opgave worden om de KRW-doelen te behalen.

Hoe gaat het bij jou?

Ben je benieuwd hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in jou buurt? Bekijk dan de resultaten van het wateronderzoek van 2021. Wil je zelf ook iets bijdragen aan de verbetering van waterkwaliteit in jou omgeving? Bekijk dan ons educatieve aanbod over waterkwaliteit en -vervuiling.

 

 

Educatief aanbod