Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Water en natuur
 • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
 • Rioolwaterzuivering en riolering
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Waterkwaliteit en -vervuiling
 • Waterkringloop
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
 • Geschiedenis van water
 • Water internationaal
 • Oceanen
 • Rivieren en oppervlaktewater
 • Watergebruik voor verschillende functies
 • Juridische - economische - organisatiekundig - informatietechnologische en communicatieve aspecten van water
Basisonderwijs: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6
MBO: MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4

Dé website over schoon en voldoende water en waterveiligheid. Wil je weten waar je veilig kunt zwemmen? Hoe je je tuin watervriendelijk maakt of wat je moet doen bij een dreigende overstroming? Dit en meer vind je op onswater.nl. 

www.OnsWater.nl

 • Voortgezet onderwijs
 • Drinkwater
 • Waterhuishouding
 • Waterkwaliteit en -vervuiling
 • Klimaatadaptatie
 • Ons Water

Educatief aanbod