Watereducatie - Hét platform voor water en onderwijs

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
  • Water en natuur
  • Waterkwaliteit en -vervuiling
  • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
  • Rivieren en oppervlaktewater
Basisonderwijs: Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6

Ernst is ecoloog bij een waterschap, het Hoogheemraadschap van Delfland. In zijn serie Ernst’s OnderWaterWereld verteld hij over het leven in, op en langs het water, en wat het waterschap daar allemaal voor doet. In korte filmpjes gaat hij in op allerlei onderwerpen, en haalt daarbij het leven onder water naar boven.

De video's zijn interessant voor jong en oud. Alle video's zijn te vinden op het YouTube kanaal van Ernst’s OnderWaterWereld. Hier komen regelmatig nieuwe video's bij.

Kijk hier voor Ernst's OnderWaterWereld YouTube kanaal. 

  • Waterhuishouding
  • Rivieren en oppervlaktewater
  • Waterdieren