Loenense basisschoolleerlingen sprengenbekenIn het stroomgebied van de Voorsterbeek wint gebiedsgericht werken terrein. In Loenen bijvoorbeeld, waar met kinderen en ouderen gewerkt wordt aan kwaliteit van de leefomgeving rond de Loenense beken.

Samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Tweede Stee in Loenen droomden Waterschap Vallei en Veluwe en landschapsarchitecten van Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos over de toekomst van het dorp Loenen en de Loenense sprengenbeken.

Droombeeld

Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maken de initiatiefnemers gebruik van de methode ‘generatiedenken’. Tijdens een eerste interactieve sessie op 21 februari jl. zijn de kinderen zich bewust geworden van de uitdagingen in het gebied en welke rol water daarin speelt. Jeugdbestuurder Luuk Linthorst (16) had een actieve rol en nam deel aan deze sessie. De collages met hun droombeeld voor Loenen in 2050 zijn input voor de landschapsarchitecten.

Historie

Twee weken later vond met ouderen uit het dorp, waaronder mensen van de Stichting Loenense Molenbeek, een tweede sessie plaats om kennis op te doen over de historie van dit sprengengebied. De droombeelden worden gekoppeld aan de historische feiten en verhalen. Hiermee gaan de landschapsarchitecten in april aan de slag voor het eerste ontwerp. 

Wil je ook met leerlingen aan de slag met externe experts? Dan is een gastspreker boeken misschien iets voor jou. Een gastspreker is: een waterprofessional die uit eigen ervaring komt vertellen over de veelzijdige watersector. Een gastspreker uitnodigen voor in je eigen les? Ga naar watereducatie.nl/gastlessen/over-gastlessen

Educatief aanbod

Nieuws