3d waterkaart websiteDe 3D Waterkaart van Nederland is vernieuwd! Zo zijn nu ook de windmolenparken in zee en de Marker Wadden op de 3D kaart te vinden. Daarnaast is er een instructiefilmpje gemaakt, waarin professor dr. Maarten Kleinhans van Universiteit Utrecht laat zien wat er kan gebeuren als je kinderen zelf laat onderzoeken en ontdekken. Deze 3D Waterkaart is kosteloos te leen bij het Nederlands Watermuseum en het lesmateriaal is gratis te downloaden. Je kunt hem coronaproof gebruiken in je klas of op dat mooie evenement dat je in de toekomst weer gaat organiseren. Neem gerust contact op met het Nederlands Watermuseum!

De 3D Waterkaart is een initiatief van Rijkswaterstaat en werd ontwikkeld in een samenwerking met  Nederlands Watermuseum, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Made by Mistake TNO.

Foto: Jan Kees Baker

  • Watermuseum