regendruppelsEen augmented reality bril die schades aan dijken herkent en aangeeft hoe deze hersteld kunnen worden. Deze bril vergelijkt dat wat je zelf ziet met allerlei informatie uit een grote database. De bril is een van de innnovatieve oplossing die werden bedacht tijdens de Big Water Hack 2019.

The Big Water Hack

Op 11 en 12 december vond bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle The Big Water Hack 2019 plaats. Ruim 100 waterschappers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven werkten 24 uur non-stop samen aan innovatieve oplossingen. Overkoepelend thema was de digitale transformatie.

Aan vijf Leidse teams werd gevraagd om kansen te zoeken om virtual en augmented reality in te zetten voor het waterschapswerk. Vijf Zwolse teams zochten naar manieren om de impact van samenwerking tussen leidingbeheerders en waterkeringbeheerders te vergroten door slim data te delen. Speciaal hiervoor getrainde begeleiders vanuit de waterschappen begeleidden het proces. De winnende groepen presenteerden hun idee ook tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht op 12 december.

Adequater reageren op klimaatverandering

Door stappen te zetten in digitale oplossingen maken de Nederlandse waterschappen zich klaar voor de toekomst. Onder andere de klimaatverandering zorgt voor meer uitdagingen in het waterbeheer. Nieuwe technologie├źn bieden de waterschappen mogelijkheden om adequater te kunnen reageren op bijvoorbeeld te veel water, te weinig water of verzilting.

  • Hoger onderwijs
  • Klimaatverandering

Educatief aanbod