Ernsts OnderWaterWereld Waterschap hhdelflandOngeveer 40% van het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit oppervlakte water. Belangrijk dus om te zorgen dat het oppervlakte water schoon is, zodat er niet teveel (duur) gezuiverd hoeft te worden. Bovendien is het onderwaterleven veel gevarieerder als het water schoon is. In schone beken, rivieren en vijvers is de biodiversiteit veel hoger dan in uitgebaggerde sloten en kanalen. De 24 waterschappen van Nederland werken dagelijks aan het beheren van de wateren van Nederland en komen dagelijks diertjes tegen.

Nationale waterdiertjestelling

Samen met leerlingen naar waterdiertjes kijken maakt leerlingen bewust van hoe belangrijk het is om niet onnodig te vervuilen. Het lesmateriaal en de web applicatie van de Nationale Waterdiertjes telling van Globe is heel geschikt om samen met leerlingen mee naar buiten te gaan. Meer weten? Kijk hier.

Waterquizzen van Topografie Nederland

Wil je jouw leerlingen voorbereid de Cito-toets in laten gaan? Topografie Nederland ontwikkelde quizzen rondom de wateren van Nederland. Rivieren, meren, polders en deltawerken, de waterquizzen testen jou kennis. Meer weten? Kijk hier

Ernst's OnderWaterWereld

Heb je zin om waterdiertjes te zien maar kun je even met je klas niet naar buiten? Ernst van Hoogheemraadschap Delfland maakt filmpjes over wat hij allemaal onderwater vindt. Deze zijn te vinden op het YouTube kanaal Ernst’s Onderwaterwereld. Er komen regelmatig nieuwe filmpjes bij. Meer weten? Kijk hier.

Hoe hoog komt het water bij jou?

Waterdiertjes zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van water in Nederland. Maar ook waterveiligheid is voor het grotendeels onder zeeniveau liggende Nederland heel belangrijk. Wil je weten hoe hoog het water komt als de dijken van Nederland doorbreken? Waterschap Rivierenland ontwikkelde een app om in augmented reality te kijken hoe je klas eruit ziet in een Nederland zonder dijken. Meer weten? Kijk hier.

Boek een gratis watergastles van Vitens

Naast zelf aan de slag met lesmateriaal, filmpjes of augmented reality biedt drinkwaterbedrijf Vitens aan scholen in Vitens gebied de mogelijkheid dat een medewerker van Vitens een gastles komt geven. De klassen krijgen bij de les ook een kraanwaterbox met proefjes voor in de klas, en drinkflessen voor de leerlingen. Meer weten? Kijk hier.

Kraanwaterdag - 25 september 2019

Vitens organiseert ook een jaarlijkse kraanwaterdag. Dit jaar op 25 september 2019. Zin om mee te doen aan kraanwaterdag? Kijk op www.kraanwatergraag.nl/school en laat je emailadres achter om op de hoogte te blijven. Save the date!