• Provincie: Noord-Holland
  • Basisonderwijs: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
  • Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6

In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af van de Waddenzee en kreeg het nieuwe binnenmeer de naam ‘IJsselmeer’. Het gedeelte buiten de dijk hoort sindsdien bij de Waddenzee. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het IJsselmeer-gebied. De thema’s water, ambachten en gemeenschappen staan hierbij centraal.

Doelgroep

De educatieve programma’s van het Zuiderzeemuseum sluiten aan bij de thema’s en kerndoelen in het basisonderwijs en bij het curriculum van het voortgezet onderwijs. Bekijk de educatieve programma's op www.zuiderzeemuseum.nl/nl/page/349/onderwijs.

Bezoeken

Het museum heeft een binnen- en buitenmuseum waarvan het binnengedeelte het gehele jaar door geopend is. Zie www.zuiderzeemuseum.nl voor meer informatie.

Locatie

Het Zuiderzeemuseum heeft twee locaties: een binnen- en een buitenmuseum.