• Provincie: Heel Nederland
  • Basisonderwijs: Groep 7, Groep 8

Waarom zijn rivieren belangrijk voor mens en stad? Deze video laat het zien. En dat begint bij het belang van waterwegen voor steden eeuwen geleden. 

Erg leuk om kinderen een inkijkje te geven in het belang van rivieren en de toepassingen die ze hebben. Geschikt voor groep 7-8

PO niveau