• Provincie: Friesland
  • Basisonderwijs: Groep 7, Groep 8
  • Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Havo 1, Havo 2, Vwo 1, Vwo 2

Een bezoek  aan een werkend gemaal geeft leerlingen een prachtige kijk op de werking van het gemaal én ook het belang voor de veiligheid. Wanneer de waterstand in de Friese boezem erg hoog is wordt het overtollige water eruit gepompt en in het IJsselmeer geloosd.

Het Woudagemaal biedt scholen het arrangement 'Volle kracht vooruit', dat bestaat uit een ontvangst in het nieuwe stoomlokaal, Volle kracht vooruit-spelletjes en -proefjes en een rondleiding door het gemaal en de vernieuwde klimaatexpositie. Het arrangement is erop gericht om jongeren bewust te maken van het belang van goed waterbeheer en ze als knappe koppen van de toekomst te betrekken bij de klimaatuitdagingen.

Doelgroep

Het schoolreisarrangement van het Goudagemaal is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Bezoeken

Zie voor meer informatie: www.woudagemaal.nl/bezoekerscentrum 

Locatie

Bezoekerscentrum Woudagemaal
Gemaalweg 1a
8531 PS Lemmer