• Provincie: Zuid-Holland
  • Basisonderwijs: Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
  • Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3

Het Keringhuis is hét informatiecentrum over hoogwaterbescherming in de provincie Zuid-Holland. Daarbij gaat het in op de Maeslantkering die wordt gebruikt om het land te beschermen tegen hoge waterstanden.

Het museum is dagelijks geopend met meerdere rondleidingen. Een mooi uitje voor leerlingen om een echte kering te zien en uit eerste hand verteld te krijgen hoe deze hoogwaterbescherming werkt.

Doelgroep

Een excursie naar het Keringhuis sluit naadloos aan op de aardrijkskundelessen voor bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. 

Bezoeken

Bezoek de Maeslantkering en leer meer over o.a. het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en polders en de watersnoodramp. Kijk op www.keringhuis.nl voor de mogelijkheden.

Locatie

Maeslantkeringweg 139

3151 ZZ Hoek van Holland