Watereducatie - Hét platform voor water en onderwijs

Provincie: Heel Nederland
Thema's:
  • Rioolwaterzuivering en riolering
  • Waterkringloop
Basisonderwijs: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Over de pot en de put neemt de leerlingen mee langs de weg die het water volgt nadat zij het hebben gebruikt, of nadat het in de bebouwde omgeving heeft geregend. De afvoer van water in de woning en woonomgeving vormt de inhoudelijke kern van het programma.

Vanuit deze inhoud wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoek vaardigheden en probleemoplossend werken.

Doelgroep

Geschikt voor groep 1-8.

Bestel het lespakket

Dit pakket is te verkrijgen via Rioned:

www.riool.info/over-de-pot-en-de-put 

 

  • Rioolwater
  • Kraanwater