Jaarlijks wordt de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs georganiseerd. Dit jaar valt de dag op 8 oktober. Deze dag draait om het creëren van meer aandacht voor duurzame thema's in het onderwijs. Op deze dag kunnen scholen gratis en gemakkelijk meedoen aan activiteiten óf zelf een activiteit organiseren. Tijdens deze dag worden docenten, leerlingen, ouders en nog veel meer mensen geïnspireerd, gemotiveerd en geënthousiasmeerd om met duurzaam onderwijs aan de slag te gaan. Ieder jaar wordt er als één van de activiteiten de Duurzame Docentverkiezing gehouden. Nomineer jij jezelf, jouw collega of jouw meester/juf op om deze prijs te winnen?

De duurzame docentverkiezing 2021

De verkiezing wordt gehouden onder basis-, middelbare-, MBO- en HBO-docenten die zich actief inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs. Dit zijn namelijk de docenten die de jongere generatie dagelijks kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor het verduurzamen van Nederland. En dat moet aangemoedigd worden! 

Duurzame docent 2021duurzame docenten

 Als duurzame docent zet je je onder andere in voor het thema water in de klas! Daarnaast is een duurzame docent iemand die:

  • Collega’s en leerlingen inspireert, binnen en buiten school bij het vormgeven van duurzame educatie en duurzame ontwikkeling;
  • Een groot deel van de school meekrijgt in het vormgeven van duurzame educatie, in de vorm van gedragsverandering, lesinhoud/-vorm of de inrichting van de school;
  • Een vernieuwer is in denken en doen. Brengt nog niet eerder uitgevoerde ideeën naar voren, zorgt voor vernieuwing van denkpatronen over afval, voeding, inrichting van het schoolgebouw, lesprogramma en gedrag;
  • Een brede en integrale opvatting heeft van duurzaamheid. De docent zorgt ervoor dat de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties op school in praktijk worden gebracht en de docent verzorgt vakoverstijgende educatie waarin meerdere facetten van duurzaamheid samenkomen;
  • Structureel en succesvol samenwerkt met externe partijen zoals gemeenten, Natuur en Milieu Educatiecentra, waterschappen, lokale bedrijven, NGO’s en buurtbewoners;
  • Met zijn initiatieven inspireert, waardoor deze een nieuws/PR-waarde hebben. Zo wordt het belang van duurzame ontwikkeling uitgedragen.

Naast deze mooie titel krijgen ook de top drie winnaars toegang tot inspirerende cadeaus zoals boeken, trainingen en gastlessen.

Aanmelden?!

Dat kan hier! Nog niet helemaal overtuigd? Laat je inspireren door de verhalen van de duurzame docenten van voorgaande jaren!

  • Gastlessen