Wil je je leerlingen kennis laten maken met het onderwerp water of waterberoepen? Dat kan! Maak het verschil en inspireer jongeren met goede gastlessen. Waarom? Zodat we allemaal het belang van schoon water meekrijgen in ons dagelijks leven.

Gastlessen zijn een verrijking voor scholen

Een gastles uit het bedrijfsleven is een waardevolle verrijking van het curriculum van scholen. In een gastles wordt een onderwerp uit het schoolcurriculum benaderd vanuit de beroepspraktijk. Een gastles kan op verschillende manieren gegeven worden:

  • variërend van een persoonlijk verhaal tot een uitgewerkte les of lessenserie
  • een praktijkopdracht
  • excursie of practicum

Gastlessen kunnen ook specifieker ingaan op de beroeps- of profielkeuze.

inspelen op actualiteiten tijdens gastlessen

Gastlessen zijn een mooie manier om in te gaan op de actualiteiten die rond het thema water spelen. In 2013 werden rondom Wereld Waterdag overal in het land gastlessen gegeven door waterprofessionals. De gastlessen werden uitgebreid geëvalueerd. Eén van de conclusies luidde:

‘Gastlessen hebben zeker een meerwaarde voor de beeldvorming bij leerlingen over water, de watersector en het beroepsperspectief in de watersector. Gastlessen door waterprofessionals hebben een meerwaarde vanwege de brede maatschappelijke relevantie in Nederland en het voorkómen dat bepaalde technische of water gerelateerde beroepen al op jonge leeftijd afvallen.’

Effecten van een goede gastles

Uit de evaluatie bleek dat een ideale gastles bij jongeren essentiële vragen losmaakt over het maatschappelijke onderwerp water en persoonlijke beroepskeuzes. Een geslaagde gastles zal bij jongeren het volgende teweegbrengen:

  • Alert en betrokken gedrag tijdens de les
  • Inzicht in (aspecten van) de waterproblematiek en carrièremogelijkheden in de watersector
  • Geraakt zijn door waterbeleving
  • Inzicht in het maatschappelijk belang van water
  • Inzicht in de aansluiting van het thema water bij de persoonlijkheid en interesse
  • Inzicht in de beroepspraktijk

De volledige bevindingen zijn weergegeven in het artikel ‘Met gastlessen interesse wekken voor de watersector’, geschreven door Reina Kuiper en verschenen in het tijdschrift H2O (november 2013).

Leren hoe je een gastles geeft?

Als gastspreker wil je dat je les gastles effectief bijdraagt aan het bereiken van deze zes doelen. Daarvoor heb je onder andere een goede inhoud en didactiek nodig. Volg de didactische training: Hoe geef je een goede gastles? Deze is hier te boeken en kan gevolgd worden vanuit het persoonlijk opleidingsbudget van je werkgever. 

Leren hoe je een gastles geeft?

Lees je dit en wil je graag een verschil maken in de klas? Meld je dan aan als gastspreker en wordt een waterprofessional. Meld je hier direct aan als gastspreker en maak het verschil!

Of wil je dat er bij jou school een gastspreker langs komt? Boek dan hier jou gastles over water.