Het platform watereducatie.nl biedt gastlessen aan over water voor diverse niveaus, van basisschool tot universiteit. Lynn, een masterstudente aan de Universiteit van Wageningen, gaf als waterambassadeur een aantal online gastlessen aan studenten van de ICT en software development opleiding van het ROC Amsterdam. Wij vroegen Lynn naar haar ervaring met het geven van de gastlessen.Lynn gastles watermanagement en klimaatverandering 1

Hoe ben jij terecht gekomen bij het platform watereducatie.nl?

Ik was tot twee weken geleden waterambassadeur bij het programma Topsector Water en Maritiem. Hierdoor hebben ik en de andere waterambassadeurs kennis gemaakt met watereducatie.nl, zodat wij gastcolleges kunnen geven aan bijvoorbeeld middelbare- en basisscholieren.

Over welke onderwerpen heb je een gastles gegeven?

Ik volg twee Masters, namelijk International Land and Water Management en Climate Studies. Andere waterambassadeurs hebben bijvoorbeeld meer met de ecologie kant, maar ikzelf doe vooral veel met watermanagement en klimaat. Vandaar dat dit het onderwerp is dat ik heb aangeboden.

Waarom is het belangrijk om een gastles over water te geven aan studenten van een ICT opleiding?

Ik denk dat ICT erg belangrijk is in de watersector, omdat heel veel oplossingen en modellen op ICT zijn gebaseerd. Ik gaf als voorbeeld dat er in Bangladesh nu ‘Early Warning Systems’ zijn ontworpen, waardoor mensen kunnen zien wanneer er een overstroming gaat komen. Dit soort systemen zijn heel erg gebaseerd op ICT.

Verder denk ik dat het voor iedereen erg handig en belangrijk is om iets te weten over hoe het watermanagement in Nederland geregeld is, want water is toch wel één van de belangrijkste dingen die je hebt en de klimaatverandering heeft daar veel invloed op. Ik denk dat dit onderwerp ook relevant is voor studenten zonder een ICT-achtergrond, maar zeker voor deze studenten is het leuk om ze in aanraking te laten komen met de watersector en ze te laten zien waar ze eventueel later kunnen komen te werken.

Wat probeer jij de leerlingen mee te geven tijdens jouw gastles?

Ik probeer ze mee te laten denken over oplossingen voor problemen die er in de toekomst kunnen gaan spelen. Bijvoorbeeld in Nederland, wanneer het in de zomers veel droger wordt en in de winters veel natter. Ik probeer ze samen oplossingen te laten verzinnen en erover na te laten denken hoe je dit het beste kunt aanpakken. Hierdoor maak ik ze bewust van de problemen en hoe je dit zou kunnen aanpakken.

Welke reacties kreeg je na afloop?

Tijdens de eerste gastles, waar ook een paar docenten bij zaten, zeiden ze dat de gastles hun ogen wel echt had geopend. Normaal zijn zij er niet zo veel mee bezig, je komt het wel tegen in de kranten, maar daar houdt het ook wel mee op. Maar ook de leerlingen waren super geïnteresseerd aan het nadenken over oplossingen voor als bijvoorbeeld de zeespiegel stijgt en wat er dan in Nederland gebeurt. Dat vond ik heel erg leuk dat zij zo fanatiek bezig waren met oplossingen verzinnen en vragen stellen. Hierdoor merkte ik dat ze er heel erg over na aan het denken waren.

Waarom is het geven van een gastles over water belangrijk?

Het gaat heel erg om het bewustzijn te vergroten, zeker onder de jongere generatie. Want dat zijn de mensen die uiteindelijk in de verdere toekomst de grote gevolgen zullen ervaren en daarom denk ik dat het belangrijk is om deze groep hier nu al bewust van te maken en samen naar oplossingen te kijken. Ik zie ook wel degelijk effect van de gastlessen. Bij de zes klassen die ik les gaf, waren er mensen die nog nooit van watermanagement gehoord hadden. Die hadden geen idee waar hun drinkwater vandaan komt. Als je daarover nadenkt dan is het best wel gek dat mensen dat niet weten, maar als je er niet bewust mee bezig bent dan is het ook niet iets waar je over nadenkt omdat het zo vanzelfsprekend is. Maar als het dan een keer misgaat is het wel belangrijk dat mensen weten hoe het in elkaar zit. Dus daarom denk ik dat het erg handig is, dit soort lessen.

Wil jij ook een gastles van één van onze gastsprekers?

Boek een gastspreker hier.

Educatief aanbod

Nieuws