• Provincie: Heel Nederland
  • Voortgezet onderwijs: Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6

De Dilemmabox richt zich op scholieren van Technasia, havo- of vwo-scholen met de bètavakken en het vak Onderzoek en ontwerpen in hun pakket. De Dilemmabox is geen fysieke doos, maar een faciliterende online tool, gecombineerd met fysieke ontmoetingen met experts van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en van de TU Delft.

Via de Dilemmabox krijgen leerlingen online, bijvoorbeeld via filmpjes, alle benodigde informatie om een 'stinkende casus' op te lossen.

Een stinkende casus is een watergerelateerd vraagstuk vanuit het hoogheemraadschap waar nog geen oplossing voor is. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, maar ook water en klimaatverandering of water en natuur zijn mogelijke thema's waarvoor het waterschap 'hulp' inroept van deze leerlingen.

Beschikbare casussen waarover leerlingen mee kunnen denken zijn:

  1. Poep en plas scheidend toilet 
  2. Medicijn scheidend toilet 
  3. Zandzakken voor de deur

Doelgroep

De Dilemmabox richt zich op scholieren van Technasia, havo- of vwo-scholen met de bètavakken en het vak Onderzoek en ontwerpen in hun pakket.

Meer informatie

Meer informatie op: www.dilemmabox.nl