Stel je voor. Je bent de eerste practor over het onderwerp water en bodem bij opleider Yuverta. Hoe leg je dan uit wat je doet? Patrick Asmawidjaja deed dit door zijn practorale rede te houden in de vorm van een album release. Met zijn eerste album FLOW nam hij samen met gastsprekers het publiek mee in wat een practoraat doet, wat zijn vraagstukken zijn rondom water en waarom een gezonde bodem zo belangrijk is.

De rol van een practoraat

Een practoraat is een onderzoeksafdeling binnen een mbo-instelling. Aan het hoofd staat de practor. De practor werkt samen met docent-onderzoekers. Het hoofddoel van het practoraat is het verspreid van kennis en innovatie en opleiding tot innovatief vakmakschap. Er is dus een focus op skills en praktijkgericht onderzoek. Een practoraat zorgt voor een verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden op het onderzoeksthema. Het practoraat water en bodem is gestart in samenwerking met Blauwe Hotspot Dordrecht: het kennisnetwerk over water, bodem en klimaat.

Drie thema's

Het onderzoek van het practoraat water en bodem bij Yuverta richt zich op drie thema's. De thema's zijn ontstaan uit de regionale behoeftes uit het Blauwe Hotspot netwerk.

  • Water in stedelijk gebied. Door klimaatverandering zijn regenbuien vaak zwaarder. Het riool kan bij een zware regenbui niet al het water aan. Er is dan sprake van wateroverlast. Er zijn verschillende innovaties hiervoor beschikbaar, ook bekend als klimaatadaptieve maatregelen. Het practoraat onderzoekt hier een aantal van, zoals groene daken (lees hier meer over dit onderzoek)
  • Grondwater in landelijk gebied. Door klimaatverandering zijn er langere periodes van droogte. Wanneer er door een hevige regenbui veel water op een droge grond valt, kan de bodem weinig van het regenwater vasthouden. Water en bodem zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. De visie van de overheid over het waterbeleid verandert. In plaats van de bodem als een vergiet te zien, waarbij het water zo snel mogelijk afgevoerd moet worden, moeten wij de bodem weer als een spons zien. Wat zoveel mogelijk water vast kan houden. Het practoraat onderzoekt met name in het gebied van Alblasserwaard Vijfheerenlanden.
  • Kringlooplandbouw in het gebied van de Hoeksche Waard, met een focus op het effect op het bodemleven.

Yuverta

Album release FLOW

Al deze informatie werd gedeeld als een album release, genaamd FLOW. Tijdens FLOW leerden bezoekers meer over het practoraat en welke activiteiten de mbo-studenten van Yuverta en het Da Vinci College het afgelopen schooljaar hebben ondernomen. Daarnaast deelden sprekers uit het netwerk van de Blauwe Hotspot hun kennis. Morez Jafari, PhD van drinkwaterbedrijf Oasen legde uit hoe waterzuiveringsmethode reverse osmosis werkt. Lars van Ginkel van Koninklijke Ginkel Groep en Stichting Waterpro vertelde over het belang van water voor het werk van de hovenier. Ook deelde hij manieren om op de eigen kavel bewust met water om te gaan. En Leanne Stange van Duurzaamheidscentrum Weizigt liet bezoekers handige methodes zien om in de eigen tuin of rond het eigen gebouw klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.

Save the date

Wil jij op de hoogte blijven van de onderzoeken uit het practoraat water en bodem? Of wil je je aansluiten? Dat kan op verschillende manieren! We nodigen je alvast uit voor de tweede album release, genaamd Dirt. Deze zal plaatsvinden na Wereld Bodemdag, op vrijdag 8 december.