PWN is een uniek drinkwaterbedrijf: naast drinkwaterbedrijf zijn ze ook natuurbeheerder. Zij gebruiken de natuur voor het zuiveren van drinkwater. Er is dus veel kennis en kunde aanwezig over alles rondom drinkwater. Een uitstekende partner dus voor Watereducatie! PWN is recent partner van watereducatie.nl geworden en werkt op deze manier aan waterbewustzijn van leerlingen. In dit interview spreken we Annika Braakhuis van PWN.

Jullie zijn al langere tijd bezig met het onderwerp educatie. Wat zijn de redenen om hieraan te werken?
‘’We willen het belang van schoon drinkwater en de rol van natuur daarin meer in het hart brengen bij mensen. Dat verhaal willen we graag vertellen. Kinderen zijn ook onze consumenten van de toekomst, dus we willen juist ook bij hen het bewustzijn hierover vergroten. Naast bewustzijn vergroten willen we ook onze kennis over deze onderwerpen delen. We hebben immers veel ervaring over drinkwater, drinkwaterzuivering en natuurbeheer. Dit willen we delen met hen, en ook onze banden met het onderwijs versterken om dit te bereiken.

Daarnaast zijn kinderen onze werknemers van de toekomst. In het voorgezet onderwijs, maar ook met name in het MBO willen we studenten laten zien hoe deze sector eruit ziet. Hun skills zijn onmisbaar en praktisch opgeleiden uit bijvoorbeeld de technische hoek kunnen aan de slag bij ons. Hierin zien wij ook een maatschappelijke rol voor onszelf, door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden.’’

De maatschappelijke druk groeit op het thema water: droogte en watertekorten worden steeds zichtbaar. Hoe relateert dit voor jullie aan het onderwerp educatie? Groeit die maatschappelijke rol van PWN hierdoor?
‘’Wij vinden dat die maatschappelijke rol groter moet worden hierdoor. Je ziet het ook bij kinderen dat zij zich bewuster opstellen. Zij zijn vaak degenen die hun ouders wijzen op duurzame thema’s. Het is voor kinderen nu ook steeds een actueler thema.’’

Hoe werken jullie hier aan? En wat is de volgende stap voor jullie, wat is jullie nieuwe focus?
‘’Bezoekerscentra zijn van oorsprong al bezig met educatie. Daarnaast doen we mee met de Nationale Kraanwaterdag en bieden we gastlessen aan.

De volgende stap is nu: hoe brengen we samen wat er gebeurt en gaan we hier structuurmatiger mee om? Wat ik mooi vind is dat dit een heel actueel thema is voor allerlei mensen binnen PWN. We zijn een intern netwerk begonnen om iedereen die betroken is samen te brengen. Van mensen die in een fabriek of zuivering werken, tot mensen die in een bezoekerscentrum werken, bij communicatie of een juridische afdeling. Veel collega’s hebben al een hart voor onderwijs en willen heel graag kinderen inspireren met hun kennis en ervaring. Dat enthousiasme is er al intern en we zetten meer stappen om collega’s te ondersteunen in bijvoorbeeld gastlessen. Een concreet voorbeeld hiervan is de training didactische vaardigheden van SME die we gaan doen. Daarnaast leren we binnen zo’n grote organisatie ook veel van elkaar binnen zo’n netwerk!’’

Recent heeft PWN met SME onderzocht wat de behoeften zijn vanuit het onderwijs voor watereducatie. Wat is hieruit gekomen?
‘’We hebben dit verkend om ons aanbod beter aan te passen aan de wensen van onderwijsprofessionals. Hoe kunnen wij van toegevoegde waarde zijn? Wij kunnen wel bedenken dat een lespakket potentie heeft, maar als er geen behoefte aan is wordt het natuurlijk niet gebruikt. Uit dit leuke traject kwamen hele concrete dingen waar we wat mee kunnen. Zo worden authentieke verhalen gewaardeerd in lesmateriaal: wat houdt een bepaalde functie in? Hoe werkt dat? Dit helpt voor de beroepen oriëntatie.

Ook is er een wens voor lesmateriaal om modulair te zijn, dus dat er verschillende dingen uit kunnen worden gehaald of aangepast. Op deze manier kan elke docent er iets mee.’’

Hoe betrek je kinderen op een positieve manier aan bestaande, soms best complexe vraagstukken rondom watereducatie, zoals droogte?
‘’Deels zijn we hier echt nog lerende in, hoe we dit op een goede manier doen. Wat wij wel leuk vinden is om ruimte te laten voor kinderen om actief mee te denken aan bestaande vraagstukken. Bijvoorbeeld: de waterleidingen onder stedelijk gebied warmen steeds op. Hoe zouden we dit kunnen oplossen? Kinderen kijken toch met een frisse blik tegen thema’s aan en het is belangrijk om ze op een goede manier mee te nemen. We scheppen geen doembeeld, maar we staan wel voor uitdagingen, daar mogen we best open over zijn. Wij vinden het mooi om die dialoog met jongeren te openen. Kinderen kunnen best wel vroeg al meedenken over deze onderwerpen.’’

Zijn er specifieke vraagstukken die voor regio Noord Holland gelden waar jullie aandacht voor hebben in jullie educatie aanpak, of bepaalde thema’s?
‘’Wij zijn natuurbeheerder en drinkwaterbedrijf in één, dat is vrij uniek. Hierdoor staan wij ook voor andere uitdagingen. Wij maken drinkwater van oppervlaktewater in plaats van grondwater. Een van de stappen in ons zuiveringsproces vindt plaats in de duinen. Dit maakt onze methode anders dan de meeste drinkwaterbedrijven.

Hierbij geldt dus ook het belang: zorg goed voor de natuur, want zij zorgt goed voor ons. Dat is ons uitgangspunt. Ook in ons educatiemateriaal is deze link dus zichtbaar.’’

Jullie zoeken een nauwere samenwerking met de onderwijssector, maar volgens mij werken jullie ook met andere organisaties samen. Hoe doen jullie dit?
‘’Wij zijn zeker bezig met nieuwe samenwerkingen met andere drinkwaterbedrijven om van elkaar te leren. Watereducatie is al een bestaand netwerk, dus dat is de reden waarom we zijn aangehaakt. Leraren weten watereducatie al te vinden, dus heel fijn dat we hierin mee doen.

Ook buiten dit netwerk bouwen we partnerschappen. We werken bijvoorbeeld samen met het Zuiderzeemuseum, en met Broekerveiling, waar volgend jaar hun museum in teken staat van het thema water. Hier leveren we bijvoorbeeld kennis over waterzuivering aan.’’

Hoe ziet de komende tijd er voor jullie uit?
‘’Met het interne netwerk hebben we ideeën verzameld waar we mee aan de slag kunnen. Nu is het een kwestie van kiezen welke we projecten we gaan opzetten, welke prioriteit krijgen etc. We zijn benieuwd waar we op uitkomen!’’

Lees meer over PWN en hun educatieaanbod.