Werk je in de watersector en heb je hart voor educatie? Wil je meedenken over hoe de educatie over water beter kan, hoe het aanbod zichtbaarder is voor docenten, wat voor kwaliteit het aanbod moet hebben en meer? Dan is deze oproep iets voor jou.

In januari 2022 start een adviesgroep watereducatie die bijeenkomt met als doel: de samenwerking tussen de watersector en het onderwijs bevorderen. 

Waarom watereducatie

De website Watereducatie.nl is een platform ontstaan vanuit de ambitie om het waterbewustzijn in het onderwijs te vergroten. Watereducatie.nl verbindt waterprofessionals met het onderwijs (PO, VO en MBO). De website biedt leerkrachten en docenten een selectie van de beste educatieve aanbod over water. Denk bijvoorbeeld aan lesmaterialen, projecten, filmpjes en excursies. Ook zorgen we via de website dat waterprofessionals als gastspreker letterlijk in de klas komen. Zij laten jongeren zien hoe veelzijdig de Nederlandse watersector is en vertellen vanuit hun eigen ervaring over het belang van veilig en schoon water.

Een adviesgroep

De taak van de adviesgroep is als volgt omschreven: de adviesgroep watereducatie wil verhelderen hoe de onderlinge samenwerking (kennis en inspiratie delen) tussen docenten en medewerkers uit de watersector gestimuleerd kan worden. Dat kan gaan over deze 4 vragen:

  • Hoe kunnen we de kwaliteit van lesmateriaal op Watereducatie.nl verbeteren en bestaand lesmateriaal over watereducatie samenbrengen?
  • Op welke manier kunnen we de onderlinge vraagbaak versterken tussen docenten versus drinkwaterbedrijven en waterschappen?
  • Hoe kunnen we Watereducatie.nl bekender maken bij docenten?
  • Welk advies wil je uitbrengen over actueel onderzoek, ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs en de watersector?

Om dit behapbaar te maken voor leden van de adviesgroep houden we 2 digitale bijeenkomsten van 2 uur in de periode januari-maart 2022. Hierin gaan we aan de slag met de vragen hierboven. De leden van de adviesgroep gaan we werven onder:

  • Docenten
  • Sectorvertegenwoordigers (drinkwaterbedrijven, waterschappen)
  • Docentenopleiders

Om goed van docenten en waterexperts te weten wat zij zinvol achten om te bespreken hebben we een enquête opgesteld. Wil je meedoen aan de adviesgroep, of ons alleen al helpen met jouw ideeën over de inhoud? Vul dan deze korte vragenlijst in. Heel hartelijk dank namens team Watereducatie.nl!