Waterdiertjes resultaat

Wie heeft er niet in zijn of haar jeugd langs de kant van een poeltje, beekje of slootje gestaan en zich verwonderd wat er allemaal in dat water kan leven? Die verwondering biedt mooie aanknopingspunten om burgers en scholieren te betrekken bij onderzoek naar waterdieren en waterkwaliteit. Daarom werd in maart 2018 door een aantal organisaties het initiatief genomen om hier meer aandacht voor te krijgen door het ontwikkelen van de Waterdiertjes WebApp, een website die zich op je smartphone gedraagt als een app.

Betrokkenheid van burgers én waardevolle data

Naast betrokkenheid van burgers en scholen zou dat mogelijk ook interessante gegevens opleveren voor betrokken onderzoekers. Het initiatief leidde begin mei tot de lancering van de website Waterdiertjes.nl, waarmee gevangen diertjes geregistreerd en doorgegeven kunnen worden. De Vlaamse 'Zoetwater Zoekkaart', vertaald uit het Engels, vormt de basis achter de WebApp. Alle dieren van die zoekkaart staan in de app. De app geeft als één van de eerste in de wereld, een oordeel over de kwaliteit van het water gebaseerd op de ingevoerde soorten met hun aantallen.

Eerste jaar aan metingen

In de periode mei tot en met oktober 2018 zijn in totaal 385 bemonsteringen uitgevoerd, waarvan 178 in sloten, 70 in poelen, plasjes en meren, 40 in stadswateren en slechts 28 in stromende wateren. De meeste waarnemingen zijn uitgevoerd in mei, juni en oktober, wat vooral samenhangt met buitenlessen van scholen. Het aantal dieren dat per bemonstering is gevangen varieert tussen 1 en 667 met een mediaan van 50 individuen. De waterkwaliteit zoals berekend op grond van de aanwezige dieren varieert van zeer slecht tot uitstekend en ruim de helft kent een goede of uitstekende kwaliteit. 

Waterdiertjes tellen

Ook in 2019 kan iedereen via Waterdiertjes.nl weer waarnemingen doorgeven. Weet jij welke dieren er bij jou in de buurt in het water zitten? Ga het inventariseren en geef het door! Voor scholen is er ook lesmateriaal beschikbaar horende bij de waterdiertjes app. Dit lesmateriaal is te downloaden via www.globenederland.nl

14 maart: Themadag Citizen Science

Gerelateerd aan de bevindingen van de Nationale Waterdiertjes Telling organiseert een aantal waterschappen in samenwerking met STOWA op 14 maart een themadag van de Community of Practice (CoP) Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA. Op het door water omgeven kasteel Woerden, gaan we dieper in op een belangrijk middel om dit bewustzijn te vergroten: Citizen Science. Wereldwijd verzamelen miljoenen burgers data over allerlei thema’s (waaronder waterkwaliteit) waardoor ze er meer bij betrokken raken. Meer weten over de projecten die overal in Nederland al (door waterschappen) op het gebied van waterkwaliteit worden uitgevoerd? 

Meer weten? Bekijk de uitnodiging. 

 

 Meer lezen? Lees het volledige artikel met bevindingen hier.