rijkswaterstaatRijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1798 als Bureau voor den Waterstaat en vanaf 1848 opereert het onder de naam Rijkswaterstaat. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer ("droge waterstaat"), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen ("natte waterstaat") en de bescherming tegen overstromingen.

Rijkswaterstaat telt ongeveer 9000 medewerkers. De organisatie is opgebouwd uit een centrale organisatie (onder meer het bestuur en de bestuursstaf) en organisatieonderdelen, die of regionaal of landelijk werken.