sme adviesWij zetten ons in voor participatie en gedrag voor duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt gekenmerkt door complexe vraagstukken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten partijen samen tot nieuwe oplossingen komen; oplossingen die partijen niet alleen kunnen creëren. Wij zorgen voor de regie en de inhoud van samenwerkings- en veranderprocessen van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en scholen.

Procesbegeleiders voor duurzame ontwikkeling

Ons motto 'Duurzaamheid is mensenwerk' staat centraal in de aanpak van al onze programma's en projecten. We brengen mensen met elkaar in verbinding, waardoor projecten zowel intern als extern gedragen worden. We kiezen voor een leuke en creatieve aanpak die tegelijktijd doelgericht en effectief is. We zijn sterke en deskundige procesbegeleiders en brengen projecten tot een goed einde. Als pragmatische idealisten gaan we daarvoor soms links- en soms rechtsom, want om mensen écht te bereiken moet je gebruik maken van een steeds wisselende mix van instrumenten.

Participatie en gedrag

Onze aanpak kenmerkt zich door een focus op participatie en gedrag. We zijn ervaren in het inzetten van het sociaal instrumentarium en hebben ruime ervaring met het kiezen van het juiste instrument voor de juiste opdracht of doelgroep; of het nu gaat om duurzaamheidsplannen voor overheden, energie besparen met bewoners of het opzetten van een (kennis)netwerk voor scholen of professionals. Sinds onze oprichting in 1976 hebben we ons daarmee ontwikkeld tot experts op de gebieden onderwijs, beleid, netwerken en energie(besparing).

Van Rijk tot wijk

Onze projecten en programma's kenmerken zich door een sterke wisselwerking tussen beleid en praktijk en variëren in omvang van een dag tot enkele jaren. Met de uitvoering van programma's als Energiecoaches en Eco-Schools staan we met onze voeten in de praktijk. In trajecten bij regio's en gemeenten rond het formuleren van strategische en realistische duurzaamheidsagenda's en milieubeleidsplannen vormt deze ervaring waardevolle input. Juist die combinatie maakt dat we weten waar we het over hebben. We leveren concrete en heldere plannen op die strategische keuzes vertalen naar een praktische en realistische aanpak.