Deze maand verscheen de nieuwe Bosatlas van de Duurzaamheid. De nieuwe atlas brengt een complex en actueel fenomeen helder in kaart. Aan de hand van kaarten, infographics en foto’s laat de Bosatlas van de Duurzaamheid zien wat de invloed van de mens op de aarde tot nu toe is en hoe snel die invloed toeneemt. Het thema water komt daarbij veelvuldig aan bod.

Bosatlas van de duurzaamheidIn tien hoofdstukken komen verschillende aspecten van duurzaamheid aan bod: de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit.

Water

Ook voor water is veel aandacht: het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld, de stijging van de zeespiegel, of het gebruik van drinkwater in Nederland. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de atlas dat een Nederlander 4100 liter water per dag gebruikt, genoeg om 34 badkuipen mee te vullen.

Daarnaast staan in de nieuwe Bosatlas van de duurzaamheid verschillende inspirerende duurzaamheidsinitiatieven, zoals natuurontwikkeling in het waterwingebied op Goeree, slimme beregening in het Spartastadion in Rotterdam en hergebruik van industrieel afvalwater in de Brabantse landbouw.

Ontwikkeling van lesmateriaal

De Bosatlas moet informeren zonder te opiniëren. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf met de atlas aan de slag gaan en inzicht krijgen in maatschappelijke vraagstukken. Leden van Leren voor Morgen (SME, IVN en IKcircuLEER) werken samen met studenten van lerarenopleidingen aan lesmateriaal dat aansluit bij de Bosatlas van de duurzaamheid. Het materiaal is begin volgend jaar beschikbaar.

De diverse organisaties en bedrijven die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de atlas en essentiële informatie hebben geleverd, bieden alle scholen in het voortgezet onderwijs begin 2020 een set atlassen aan, samen met een bijpassende lessenbundel.

Bronnen: Noordhoff, Lerenvoormorgen.nl, kwrwater.nl

  • Voortgezet onderwijs
  • Drinkwater