De website www.kraanwatergraag.nl heeft een nieuw look! De website is een initiatief van alle drinkwaterbedrijven van Nederland. Op deze website vind je waterweetjes, het laatste nieuws rond drinkwater in Nederland en van alle drinkwaterbedrijven een overzicht van wat zij doen aan educatie en dat is nog al wat!

  • Brabantwater heeft een interactieve site www.lesjedorst.nl met lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs. 
  • Dunea heeft een bezoekerscentrum waar je met de klas heen kan.
  • Evides biedt gastlessen aan voor groep 7 & 8.
  • Oasen biedt een excursie naar een zuiveringsstation aan voor groep 7 & 8.
  • PWN biedt diverse excursies door het duingebied voor gehele basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
  • Vitens biedt proefjes en informatie aan via gastlessen
  • Waterbedrijf Groningen biedt gastlessen en een lesprogramma aan.
  • Waternet bied proefjes, spreekbeurt materiaal, gastlessen en lesprogramma waterfanaten en meer aan.
  • WMD biedt lesprogramma Ons Water bij jouw in de klas aan.
  • WML bied lesprogramma WaterMakers aan.

Weet je niet precies welk drinkwaterbedrijf in jouw regio zit? Kijk dan hieronder op de kaart. 

Drinkwaterbedrijven Nederland