waterdialoog uvwDe dialoogsessie op 22 juni is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF). Moderator tijdens de dialoogsessie is Laurentien van Oranje. Zij is directeur van MCF en in die functie verbindt zij de wereld van de kinderen met het bestuur van de Unie van Waterschappen.

Waterbewuste Nederlanders

Onderwerp van de dialoogsessie: Hoe kan de Unie van Waterschappen Nederlanders helpen meer waterbewust te worden?
Subvragen zijn: Hoe moet je handelen bij een overstroming? Hoe kun je te weten komen wat je dan moet doen?

Hoogwaterbewustzijn vergroten

Kinderen delen hun inzichten en adviezen met het bestuur van de Unie van Waterschappen. Het bestuur stelt verdiepende vragen aan de kinderen en probeert uiteindelijk vast te stellen welke ideeën de organisatie nader uit kan werken, om het hoogwaterbewustzijn van Nederlanders te vergroten.

Dialoog tussen generaties

Volgens MCF is de dialoog tussen generaties het ontbrekende hoofdstuk in duurzame besluitvorming. Daarom wil MCF besluitvormers in contact brengen met kinderen/jongeren, omdat hun onbevangen vragen, meningen en verrassende ideeën inspirerend kunnen zijn. Dit kan besluitvormers andere inzichten meegeven voor het benaderen van strategische dilemma’s in hun vakgebied.

De dialoogsessie is op maandagochtend 22 juni bij de Unie van Waterschappen in Den Haag, Koningskade 40.

Meer informatie: uvw.nl.