De kennisdag klimaatadaptatie was een groot succes.

Lees hier het verslag

 

Programma

Tijden: van 9.00 tot 17.30 uur.

9.00 uur Inloop 
9.30 uur Welkom dagvoorzitter Frans ter Maten, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe en Willemijn Simon van Leeuwen, oprichtster van het Geofort

Leren en participeren in tijden van klimaatverandering: adaptatie, disruptie en co-creatie

Het klimaat verandert. Wat dat precies betekent en wat we nu moeten doen is onduidelijk. Klimaatverandering is complex, ambigue en voor veel mensen abstract en vaag. Wel dringt langzaam aan in steeds bredere lagen van de bevolking door dat er iets ernstigs aan de hand is. De urgentie om iets te doen neemt toe. Hoe kunnen we burgers betekenisvol betrekken bij het omgaan met klimaatverandering maar ook bij het verstoren van de routines en systemen die klimaatverandering veroorzaken? In deze bijdrage wordt ingegaan op leerprocessen en leeromgevingen die mensen uitnodigen tot introspectie (o.a. in kaart brengen van eigen en gezamenlijke ecologische voetafdruk en ecologische handafdruk), reflectie (welke alternatieven zijn mogelijk?), actie (co-creatie en uitvoering van lokale oplossingen) en monitoring van impact (o.a. middels vormen van citizen science).

prof.dr.ir. AEJ (ArjenWals, Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid/Unesco Chair  

Mens en Klimaat, over kansen en meerwaarden van groen. 

Hoe kunnen we mensen aanzetten tot klimaatbestendig inrichten? Wat doen we al en vooral wat kunnen we samen doen? Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk en haar werk neemt Kim van der Leest ons mee.

Al meer dan 20 jaar houdt Kim van der Leest zich bezig met vernieuwende concepten en prettige omgevingen. Ze is een enthousiaste inspirator voor vernieuwende groenconcepten, dankzij haar meervoudige achtergrond in business, biologie en creativiteit. Kim heeft vernieuwende inzichten en ruime (praktijk)ervaring met een maatschappelijke betekenis.

Pauze

Werksessies in subgroepen

Subgroep 1:

Communicatie en educatie in de stedelijke klimaatadaptatieopgave

  • Klimaatadaptatie en gedragsverandering door Bureau Shift.

Gedragsexpert Mirjam van Huizen vertelt over gedrag en klimaatadaptatie. Waarom veranderen mensen niet gewoon, terwijl ze weten dat het belangrijk is? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen wél in actie komen? Vanuit de belangrijkste theorieën op het gebied van gedrag legt Mirjam uit hoe mensen in elkaar zitten en waarom we bepaalde dingen wel of juist niet doen.

  • Klimaatadaptatie en communicatie, de zoektocht van de gemeente Arnhem, door Monique Verstraten (Natuurcentrum Arnhem)
  • Werksessie in subgroepen: Wat betekent dit voor mijn communicatiestrategie?

Subgroep 2:

De didactiek van duurzaamheid

  • Wat vraagt de klimaatverandering van de nieuwe generatie en voor welke uitdagingen staat het onderwijs? door Reina Kuiper (SME Advies)
  • ‘Student led change’ en de 21ste eeuwse vaardigheden door Barbera Wouters (Aeres Nijkerk).
  • Werksessie in subgroepen: Wat betekent dit voor mijn educatie of onderwijsstijl?

Subgroep 3:

Waardevermeerdering en co-creatie voor klimaatadaptatieopgaves

  • Hoe verbind je je met een grote diversiteit aan mensen, om te kunnen co-creëren? Door Kim van der Leest
  • Werksessie in subgroepen: Wat betekent dit voor de werkwijze binnen en buiten mijn organisatie?

Lunch en inspiratiemarkt

Excursie Klimaatadaptatie - Geofort

Hoe gaan de oprichters van het Geofort, Science Center en Beste Kindermuseum van de Wereld, om met het vergroten van het bewustzijn op het gebied van Klimaatadaptatie? Door Willemijn Simon van Leeuwen

Design thinking – ontwerp je eigen concept

Concretiseringsslag maken van de uitkomsten uit de werksessies. De nadruk ligt op het visueel maken van gewenste eindresultaten. Geen vergadering om de vergadertafel waarbij ideeën met woorden worden uitgelegd, maar een fysieke plek waar daadwerkelijk plannen/prototypes gemaakt worden van ideeën. De aanpak is resultaatgericht en deelnemers gaan zelf actief aan de slag voor een oplossing. Kortom, u gaat al aan de slag en gaat naar huis met concrete ideeën om verder te bespreken. Door Jorg Andree (Hanzehogeschool Groningen)

Plenaire tentoonstelling en terugblik op de dag

17.00 uur Borrel