In de klas - Watereducatie

Met dit lespakket van de Plastic Soup Foundation leer je samen met je klas alles over plasticsoep en ga je actief aan de slag om het gebruik van plastic te verminderen.

In de lesmethode Hoogwater op het schoolplein leren leerlingen van 3 HAVO en VWO alles over de oorzaken en gevolgen van overstromingen in hun eigen omgeving.

In dit lespakket wordt gekeken naar hoe de provincie Zuid-Holland de voeten droog houdt. Leerlingen gaan op onderzoek uit en bedenken oplossingen om in hun buurt wateroverlast te voorkomen. Geschikt voor groep 7-8.

Over de pot en de put neemt de leerlingen mee langs de weg die het water volgt nadat zij het hebben gebruikt, of nadat het in de bebouwde omgeving heeft geregend. De afvoer van water in de woning en woonomgeving vormt de inhoudelijke kern van het programma.

Waterwise is een digitale lesmodule over veilig, voldoende en schoon water voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De dijken kunnen we niet eindeloos blijven verhogen. Maar hoe zorgen we dan dat Nederland veilig en droog blijft? Deze video laat met een animatie zien wat dijkverbreding inhoudt en het laten onderlopen van de uiterwaarden. 

Pagina 2 van 12