In de klas - Watereducatie

Drinkwater, waar komt het vandaan en hoe wordt het gereinigd? Deze video gaat daar op in door middel van beelden en animaties. Het wordt gepresenteerd door kinderen.

Waterwise is een digitale lesmodule over veilig, voldoende en schoon water voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Water & Klimaat in jouw straat leert leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering.

In deze video zie je de strijd die Nederland voert tegen het water. Ook wordt teruggeblikt op de watersnoodramp. 

De rivier krijgt steeds meer ruimte in Nederland. Op deze manier probeert Nederland zich meer te beschermen tegen het water uit de rivieren. Deze video geeft met mooie animaties weer welke mogelijkheden er zijn om dit te doen en geeft vervolgens praktijkvoorbeelden waarin deze methodes zijn gebruikt.

Het rivierenbeleid wordt in deze video in beeld gebracht met animaties, interviews en beeldmateriaal. De informatie sluit goed aan bij de stof van het vak aardrijkskunde op de middelbare school. De video onderscheidt zich door meer in te gaan op het waarom van het beleid en niet zozeer de uitvoering ervan.

Pagina 3 van 12

GroenGelinkt

logo groengelinktWij hebben een selectie gemaakt van de beste materialen, excursies en locaties.

Wilt u een compleet overzicht van alles over Watereducatie? Zoek dan in de database van GroenGelinkt.