In de klas - Watereducatie

Drinkwater, waar komt het vandaan en hoe wordt het gereinigd? Deze video gaat daar op in door middel van beelden en animaties. Het wordt gepresenteerd door kinderen.

In dit lespakket wordt gekeken naar hoe de provincie Zuid-Holland de voeten droog houdt. Leerlingen gaan op onderzoek uit en bedenken oplossingen om in hun buurt wateroverlast te voorkomen. Geschikt voor onderbouw middelbare school.

Water & Klimaat in jouw straat leert leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering.

In deze video zie je de strijd die Nederland voert tegen het water. Ook wordt teruggeblikt op de watersnoodramp. 

De rivier krijgt steeds meer ruimte in Nederland. Op deze manier probeert Nederland zich meer te beschermen tegen het water uit de rivieren. Deze video geeft met mooie animaties weer welke mogelijkheden er zijn om dit te doen en geeft vervolgens praktijkvoorbeelden waarin deze methodes zijn gebruikt.

Houd je je spreekbeurt over water? Dan kun je op deze website wat meer informatie vinden. Maar je kunt ook eens kijken op de website van je eigen waterschap of drinkwaterbedrijf.

Spreekbeurt over water

Pagina 3 van 12