Waterkennistoets

Locatie:
Beoordeel dit item
(5 stemmen)

Hoe verrijkt u de kennis van wateronderwerpen van uw leerlingen? Om daar achter te komen is er een online Waterkennistoets. In ongeveer 15 minuten passeren vragen bij belangrijke onderwerpen uit het Leerplan Watereducatie. Omdat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling is ze geschikt voor alle leerlingen van 10-18 jaar.

Direct naar de Waterkennistoets.

Meer over de Waterkennistoets

De Waterkennistoets geeft een schatting van het algemene kennisniveau voor belangrijke onderwerpen van watereducatie. Welke onderwerpen dat zijn wordt beschreven in het Leerplan Watereducatie.

In het toetsprogramma zijn 153 opgaven over de onderwerpen in het leerplan opgenomen. De leerling die de toets maakt krijgt een selectie van 30 opgaven voorgelegd. De toets past zich aan de leerling aan: na een fout antwoord volgt een opgave van een lager niveau, na een goed antwoord volgt een opgave van een hoger niveau. Dit maakt de toets geschikt voor alle niveaus van 10 tot 18 jaar. Op het laatste scherm van de toets staat de uitslag: een getal tussen de 1,1 en 4,9. Dit is het gemiddelde niveau waarop de leerling de toets maakte. Het programma kent vier niveaus: Start,  Basis, Gevorderd en Expert:

Score
Niveau
De opgaven sluiten aan bij het onderwijs en het niveau van leerlingen...
1,1
Minimale score
 
1,5 - 2,4
Start
in groep 6 van het primair onderwijs
2,5 - 3,4
Basis
in groep 8 van het primair onderwijs
3,5 - 4,4
Gevorderd
in klas 3 van het voortgezet onderwijs
4,5 - 4,9
Expert
in de laatste klassen van HAVO en VWO
4,9
Maximale score
 


Bij elk aspect zijn opgaven op de verschillende niveaus in de toets opgenomen. Opgaven waarbij leerlingen de kennis moeten toepassen worden afgewisseld met opgaven waarin kan worden volstaan met het herkennen, memoreren of begrijpen van de kennis.

WaterkennistoetsInhoud van de waterkennistoets

Het Leerplan Watereducatie bestaat uit drie onderdelen: Water en leven, Watervoorziening en consumptie, Waterveiligheid en bescherming. Bij elk deel geeft het leerplan een opsomming van belangrijke kennisaspecten.

Bij elk aspect zijn opgaven op de verschillende niveaus in de toets opgenomen. Opgaven waarbij leerlingen de kennis moeten toepassen worden afgewisseld met opgaven waarin kan worden volstaan met het herkennen, memoreren of begrijpen van de kennis.

Gebruik van de waterkennistoets

De toets kan op verschillende momenten bij watereducatie een rol spelen. Leerlingen krijgen een beter beeld van hun kennisniveau. Leerkrachten krijgen een indruk van het niveau van hun klas. Ontwerpers van watereducatie en educatief medewerkers van waterinstellingen kunnen hun programma’s beter afstemmen op de doelgroep, enzovoorts.