Provincie: Heel Nederland
Thema's:
 • Water en natuur
 • Klimaatverandering en -adaptatie
 • Waterkwaliteit en -vervuiling
 • Waterkringloop
 • Waterhuishouding - waterbouw en waterveiligheid
 • Water internationaal
 • Visserij
 • Rivieren en oppervlaktewater
 • Watergebruik voor verschillende functies
 • Juridische - economische - organisatiekundig - informatietechnologische en communicatieve aspecten van water
Voortgezet onderwijs: Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6

Voor meer gespecialiseerde en gedetailleerde informatie over waterbeheer in Nederland biedt de helpdesk water een grote bron aan informatie. Je vind hier zowel algemene informatie over water in Nederland als ook specialistische (beleids)informatie over wat er in het waterbeheer speelt op dit moment.

www.helpdeskwater.nl 

 • Waterhuishouding
 • Waterkwaliteit en -vervuiling
 • Rivieren en oppervlaktewater