• Provincie: Heel Nederland
  • Basisonderwijs: Groep 6, Groep 7, Groep 8
  • Voortgezet onderwijs: Vmbo 1, Vmbo 2, Vmbo 3, Vmbo 4, Havo 1, Havo 2, Havo 3, Havo 4, Havo 5, Vwo 1, Vwo 2, Vwo 3, Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6
  • MBO: MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4

Dijken zorgen er in Nederland voor dat ons land droog blijft. Maar wat gebeurt er als het toch misgaat? Weinig Nederlanders zijn zich goed bewust van de functies van onze dijken. Om op een innovatieve en interactieve manier de doelgroep bewust te laten worden van een eventuele overstroming, heeft Waterschap Rivierenland een Augmented Reality applicatie ontwikkeld. Hiermee visualiseer je hoe je eigen omgeving eruit komt te zien als de dijken doorbreken. 

Augmented Reality

Waterschap Rivierenland heeft een Augmented Reality applicatie ontwikkeld om de bewustwording over eventuele overstromingen in Nederland te vergroten. Met de campagne #tothier brengt Waterschap Rivierenland op vernieuwende wijze in beeld wat de gevolgen zijn van een eventuele overstroming. Op basis van je postcode visualiseert de Augmented Reality applicatie in je eigen woonkamer of klas hoe hoog het water komt te staan bij een dijkdoorbraak.

Augmented Reality is een technologie waarbij de bestaande wereld wordt verrijkt met een laag aan digitale informatie. Het is dus niet alleen een plaatje van de hoogte van het water, maar je ziet echt het beeld van je klas met het water tot over de stoelen (of juist niet natuurlijk). Deze app kan een prachtige introductie zijn voor het onderwerp dijken, water bewustzijn en overstromingsgevaar.

De app #tothier is gratis te downloaden in de play store en app store. Zoek op #tothier om de app te vinden. De app is niet op het digibord te gebruiken, wel op telefoon's en tablets.