Provincie: Heel Nederland
Thema's:
  • Drinkwaterwinning (zuivering - gebruik en besparing)
Basisonderwijs: Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Via het programma WaterSpaarders leren leerlingen van 3 tot en met groep 8 over het effect van ons menselijk gedrag en de gevolgen van klimaatverandering op de natuur.

Met een werkboekje van 24 pagina’s en interactief online lesmateriaal denken leerlingen mee over energie besparen en gaan ze aan de slag met de concrete actie ‘korter douchen’. Leerlingen gaan met elkaar in discussie en ontdekken welke concrete positieve gevolgen kleine gedragsveranderingen hebben. Als ware ambassadeurs stimuleren ze ouders, broertjes en zusjes om korter te douchen en een beweging op gang te brengen.

Het lesmateriaal maakt de leerlingen bewust van het verband tussen het gebruik van warm water (en dus het gebruik van energie) en het klimaat en de natuur. WaterSpaarders sluit aan op verschillende kerndoelen op school en de werkvormen zijn laagdrempelig en motiverend.

Doelgroep

Geschikt voor groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Er zijn drie verschillende pakketten: voor groep 3/4, 5/6 en voor groep 7/8.

Bestel en bekijk het lesmateriaal

Het lespakket is kosteloos te bestellen. Slechts de verpakking, inpak-, administratie- en verzendkosten worden in rekening gebracht. Bestel het pakket en bekijk het digitale lesmateriaal via: youngcrowds.nl/waterspaarders

  • Drinkwater
  • Kraanwater

Educatief aanbod

Nieuws