De website watereducatie.nl geeft u de mogelijkheid om snel te zoeken in al het aanbod van educatieve producten over water. Van groep 1 van het basisonderwijs tot het eind van de middelbare school kunt u hier geschikt lesmateriaal vinden. U kunt lesmateriaal vinden variërend van boekjes en digitale programma's tot buitenactiviteiten en excursies. Daarbij kunt u zoeken op inhoud, soort, niveau, locatie etc.

In het kader van het programma Stroom!, een samenwerking tussen Provincie, waterschappen en NME-centra in Zuid-Holland rond water- en energieeducatie, is het lespakket Droge Voeten ontwikkeld. Het materiaal is hier te downloaden:

PRIMAIR ONDERWIJS - groep 7, 8

Hoe houdt Zuid-Holland het droog?

Leven in een badkuip

VOORTGEZET ONDERWIJS - klas 1, 2

Waar moet al die regen heen?

Leven in een badkuip

Overzicht aanbod watereducatie in Zuid-Holland

In het kader van het programma Stroom! is ook een overzicht samengesteld van overige educatieve activiteiten en producten rond water die in de provincie Zuid-Holland worden aangeboden door diverse partijen. Doelgroep is het primair en voortgezet onderwijs.

 

In het kader van het programma Stroom!, een samenwerking tussen Provincie, waterschappen en NME-centra in Zuid-Holland rond water- en energieeducatie, is het lespakket Droge Voeten ontwikkeld. Het materiaal is hier te downloaden:

PRIMAIR ONDERWIJS - groep 7, 8

Hoe houdt Zuid-Holland het droog?

altphocadownload view=file|id=1alt

altphocadownload view=file|id=2alt

Leven in een badkuip

  • altphocadownload view=file|id=3alt
  • altphocadownload view=file|id=4alt

VOORTGEZET ONDERWIJS - klas 1, 2

Waar moet al die regen heen?

  • altphocadownload view=file|id=5alt
  • altphocadownload view=file|id=6alt

Leven in een badkuip

  • altphocadownload view=file|id=7alt
  • altphocadownload view=file|id=8alt

Overzicht aanbod watereducatie in Zuid-Holland

In het kader van het programma Stroom! is ook een overzicht samengesteld van overige educatieve activiteiten en producten rond water die in de provincie Zuid-Holland worden aangeboden door diverse partijen. Doelgroep is het primair en voortgezet onderwijs.

altphocadownload view=file|id=9alt

 

Je aanvraag is verzonden naar de gastspreker. Binnenkort neemt hij of zij contact met je op om de datum en tijd van de gastles af te stemmen.

De WatermanagerDe Watermanager is een serious game voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De game bestaat uit twee modules: “Het Rivierengebied” en “De Zeeuws-Hollandse Delta”. In de game zitten leerlingen zelf aan de knoppen. Ze nemen de rol aan van watermanager, en moeten op zoek gaan naar een optimale oplossing voor watervraagstukken in deze twee gebieden. Dit kunnen ze doen door maatregelen aan te klikken en de effecten van die maatregelen te evalueren. Hoe beter ze het systeem inrichten, hoe meer punten ze krijgen.

Door te werken met de game leren leerlingen spelenderwijs over watervraagstukken in Nederland. Ze leren hoe het watersysteem werkt, hoe de verschillende gebruiksfuncties afhankelijk zijn van water en door water bedreigd worden, welke maatregelen genomen kunnen worden om het systeem in te richten, en wat de effecten zijn van die maatregelen.

Toepassing van de game kost twee lesuren, inclusief voor- en nabespreking. Er is een handleiding voor docenten beschikbaar, die meer achtergrond informatie biedt plus tips voor een voor- en nabesprekingen.

Ga direct naar De Watermanager.

watereducatieHet is in ons waterrijke land, dat zonder ingrijpen van waterschappen en Rijkswaterstaat tot Amersfoort onder water zou staan, noodzakelijk dat inwoners zich realiseren dat wij leven met water. Van waterveiligheid tot schoon water om in te zwemmen en voldoende water om te drinken. Al op de basisschool maken onze kinderen kennis met water. Dit wordt gezien als een interessant en veelzijdig onderwerp dat in veel vakken in te passen is, van aardrijkskunde tot scheikunde. Op de middelbare school volgt verdieping. Diverse vervolgopleidingen, van MBO tot wetenschappelijke studies, bieden toekomstige waterprofessionals een goede basis.

Nederland watereducatieland

Marga Kool, voorzitter stuurgroep Watereducatie: “Nederland loopt voorop op het gebied van watereducatie. Door de klimaatverandering is het waterissue een belangrijk onderwerp, niet alleen in ons land. Wij moeten investeren in watereducatie. Water als topsector vereist draagvlak, betrokkenheid en kennis bij de inwoners van ons land.”

Water als verbindend thema voor sociale vakken op school

Jeroen Bron en Eddie van Vliet, beiden werkzaam bij SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling publiceerden onlangs het artikel “Water Education in The Netherlands”, An Integrated Curriculum Using NCSS Standards for Social Studies, verschenen in het mei/juni nummer 2013. SLO adviseert en ondersteunt scholen hoe de kerndoelen in het basis- en het voorgezet onderwijs vorm te geven. Jeroen Bron: “Social Education kent een breed lezerspubliek: leraren in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen. De sociale vakken omvatten zoal aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer (civics / government / law/ citizenship). Ons artikel laat zien hoe al deze vakken thematisch samenhangen met water als verbindend concept.”

Meer informatie: Hanneke Heeres van de Unie van Waterschappen

Wereldhavendagen 2013Van 6 t/m 8 september worden de Wereldhavendagen georganiseerd in Rotterdam. Je kunt er kennismaken met en een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven onder andere door scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties van havenbedrijven. Ook voor kinderen en jongeren staat er een hoop op het programma. Ervaar zelf de veelzijdigheid van de Nederlandse watersector!

Op de vrijdag van de Wereldhavendagen wordt een speciaal programma voor schoolklassen georganiseerd: Expeditie Wereldhaven, met diverse leuke en spectaculaire activiteiten. Om deel te kunnen nemen aan één (of meer) expedities is inschrijven noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op www.wereldhavendagen.nl/scholen.

Watercollege Topsector Water 6 sept 2013Het Groot Niet Te Vermijden Wereld Water College wordt voor leerlingen en studenten op vrijdag 6 september 2013 tijdens de Wereld Haven Dagen in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam georganiseerd door Topsector Water. Het is opgesplitst voor twee leeftijdsgroepen: de WaterXperience voor 12-16 jarige leerlingen en het WaterCollege voor 17 -26 jarige studenten. Deze laatste is via een livestream op www.waterkanaal.nl te volgen vanaf 15.30 uur.

WaterXperience

De WaterXperience is bedoeld voor leerlingen van VMBO, HAVO, VWO, MBO en daagt de ze uit om verschillende activiteiten en proeven te doen op de gebieden van Water-, Delta- en Maritieme technologie. Leerlingen kunnen een brug bouwen met spaghetti, een dijkbewaken via een computerscherm, water zuiveren met zand en stenen, energie opwekken met zout & zoet water of de watertemperatuur meten op de  noordpool, en meer. Bedrijven die personeel willen rekruteren, scholen die waterbeurzen hebben of de waterschappen die hun belang showen, iedereen is welkom in een actieve vorm. De doelstelling is om deze groep te laten zien wat er mogelijk is met water zodat zij positief naar de watersector kijken en hun Nederlandse ‘roots’ als waterexperts begrijpen. De WaterXperience is wegens succes al reeds volgeboekt. 

Water College

Het Engelstalige WaterCollege aan het einde van de middag is voor 17 – 26 jarigen die korte inspirerende presentaties zullen horen in het theater. Sprekers als onder andere Minister Melanie Schultz, tsunami overlever Sabine Schilleman, young global leader Dennis Karpes (justdiggit.com), SMIT salvage berging coördinator van de Costa Concordia John Halfweeg, professoren Van Lier/ Rietveld vertellen over leven met water, Mammoet oprichter en voorzitter van FC Utrecht Frans van Seumeren, ras inspirator Annemieke Nijhof staan klaar om op het podium en weergaloze presentatie te geven. 

Een student in IT of jongeren binnen het Techniekpact kunnen nog steeds naar de watersector getrokken worden door unieke tot de verbeelding sprekende projecten. Innovatie en duurzaamheid voeren de boventoon. U wilt dit grote festijn uiteraard niet missen. Waarom wilt u dit niet missen? De jeugd heeft de toekomst en, of u nu bij een onderneming, een kennisinstelling, onderzoeksinstelling of de overheid werkt, menselijk kapitaal is niet uit te drukken in geld. Topsector Water wil dit menselijk kapitaal de sector binnen halen. Verwacht een spectaculair, uniek evenement voor en door de watersector.

Volg het Watercollege van huis uit live op 6 september vanaf 15.30 uur via www.waterkanaal.nl.

Kijk ook op www.TopsectorWater.nl, 
Like ons op www.facebook.com/WereldWaterCollege 
Reageer op www.twitter.com/WereldWater 

Kom kijken en luisteren naar de dijk van de toekomst: Lezingen en expositie IJkdijk in het Keringhuis.

Sterke dijken, droge voeten. Om de dijken in ons land goed te kunnen beheren en onderhouden, is actuele informatie over de sterkte van de dijk onmisbaar. Beter inzicht in het gedrag en de actuele kwaliteit van dijken betekent tijdig in kunnen grijpen in geval van calamiteiten. Ook is hiermee een efficiëntere aanpak van aanleg en verbetering van dijken mogelijk.

In oktober verwelkomt het Keringhuis een bijzondere gast: Stichting IJkdijk. De hele maand oktober is een speciale expositie over de IJkdijk te bezoeken in het Keringhuis.

Kom op 17 oktober naar het Keringhuis voor een lezing over IJkdijk!

Graag nodigen wij u uit op 17 oktober voor een bijzondere lezing over IJkdijk. Caspar ter Brake van Stichting IJkdijk geeft een doorkijk in de ontwikkelingsfasen van dijkmonitoring. Wetenschappelijke experimenten, (sensor-)technieken en beleidstoepassingen komen aan bod. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen en een dialoog. Op 10 oktober is ook een specialist aanwezig die de toegepaste sensortechnieken nader toe zal lichten en vragen beantwoordt.

Stichting-IJkdijkDonderdag 17 oktober 15.30 uur

reserveer hier uw plaatsen

Let op: de lezingen zijn GRATIS te bezoeken. Wij raden aan om vooraf uw plaatsen te reserveren via de website van het Keringhuis. De lezingen duren 1 uur. Wij verwelkomen u vanaf een half uur voor aanvang met koffie en thee.

Op beide dagen is het mogelijk om vooraf of aansluitend te dineren. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u dit bij uw reservering aangeven.

Stichting IJkdijk

Stichting IJkdijk bouwt aan de dijk van de toekomst. Om live te kunnen volgen wat er in de dijk gebeurt, wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie. Sensorsystemen geven actuele informatie door over de toestand van de dijk. Op diverse locaties in Nederland worden deze sensorsystemen al toegepast in de praktijk met de LiveDijken. Het ontwikkelprogramma van Stichting IJkdijk richt zich sensortechnieken op de benodigde ICT en de koppeling met de praktijk. Stichting IJkdijk werkt daarom nauw samen met waterbeheerders, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Keringhuis en Maeslantkering

Het Keringhuis, Publiekscentrum Water is het informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en over de indrukwekkende Maeslantkering. De Maeslantkering is de grootste beweegbare stormvloedkering ter wereld en het sluitstuk van de Deltawerken. Deze machtige poortwachter beschermt Rotterdam en omgeving tegen stormvloeden vanuit zee. In het naastgelegen Keringhuis komt u te weten hoe de Maeslantkering werkt. De interactieve expositie laat u vervolgens kennismaken met de andere maatregelen die in het gebied genomen worden om de voeten droog te houden, ook in 2050.

het-keringhuisHet Keringhuis, Publiekscentrum Water
Geopend: ma-vrij 10:00-16:00I za-zo 11 :00-17:00

Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
0174-511222
www.keringhuis.nl 

Pagina 1 van 20