Waterinfodag

Informatiedag
Datum: donderdag 28 maart 2019

Locatie: 1931 Congrescentrum

Locatie: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch

Kosten: Kosteloos voor medewerkers RWS, Waterschappen en provincie. Overige deelnemers betalen €150,-

Aanmelden via de website (button onderaan pagina)  


De Waterinfodag is een congres, beurs en netwerkdag over de informatievoorziening in de watersector. Aanwezig zijn medewerkers/sters van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijven.

Op 28 maart is de negende Waterinfodag bij Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Schrijf u nu in als bezoeker, reserveer een plaats op de beurs of lever een voorstel in voor een sessie (voor 1 feb.).

Het congresprogramma gaat over de veranderingen in de informatievoorziening. Deze zijn nodig vanuit de klimaatopgave, de omgevingswet en andere maatschappelijke vraagstukken. Maar ook door de toenemende hoeveelheid data en innovaties. Hoe deze in te zetten ten behoeve van de werkprocessen van de waterbeheerders?

De maatschappelijke transities (energie, omgevingswet, klimaatadaptatie) vragen om (organisatie)grensoverschrijdende, op elkaar aansluitende en voor dat doel bruikbare informatie. Hiervoor is een transitie nodig:

  • De bulk aan Data (big data) die er is en gaat komen dient inzetbaar te zijn voor vele organisaties, waaronder de watersector.
  • De data van de watersector zelf dient beschikbaar te zijn voor andere sectoren.
  • De inwinning en toepassingen van nieuwe data dient opgenomen te worden in (nieuwe) informatiesystemen.

Dit vraagt om een digitale transformatie, om samenwerking en om een open houding voor nieuwe mogelijkheden. Het doel is de maatschappelijke transities te ondersteunen met data, informatiesystemen en een efficiënte samenwerking.

Heb je een programma voorstel?

Geef een sessie over de programmathema's: Grensoverschrijdende Informatiestromen of De toekomst start nu. Overheden, bedrijven en kennisorganisatie kunnen alleen of gezamenlijk voorstellen doen voor het geven van een sessie. 

  • Inspireer & Verras
  • Informeer & Verdiep
  • Zorg voor Interactie.

Bent u trots op uw project?

Laat collega’s meedelen met uw ervaringen. Vertel over uw resultaten. Vraag om reacties en krijg terugkoppeling. De projectpresentaties zijn speciaal voor overheden, die samen met leveranciers een voorstel kunnen indienen.

Inschrijven voor deelname is nu mogelijk.

Geef u hier op!

Deelnamekosten voor Waterschapsmedewerkers zijn betaald door Het Waterschapshuis, Informatiehuis Water en de STOWA. RWS-medewerkers door Rijkswaterstaat en provincie-medewerkers door het Informatiehuis Water.

 

 

Alle datums


  • donderdag 28 maart 2019